apie2

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ (toliau – LSKD „Guboja“) – asociacija, nuo 1992 m. aktyviai veikianti asmenų su neįgalia meninio, estetinio, darbinio ugdymo srityje, vykdanti jų socialinę integraciją į visuomenę. LSKD „Guboja“ turi padalinius įvairiuose Lietuvos miestuose, rajonuose bei užsienyje (JAV, Latvijoje, Vengrijoje, Rusijoje ir kt.).
Nuo 1992 metų draugija „Guboja“ – tarptautinės meno ir neįgaliųjų žmonių organizacijos VSA, jungiančios 52 pasaulio valstybes, asocijuota narė.
LSKD „Guboja“ atstovauja savo narius, gina neįgaliųjų teises, vykdo Neįgaliųjų socialinės integracijos programą, bendradarbiaudama su Lietuvos savivaldybėmis teikia nestacionarias socialines paslaugas žmonėms su įvairiomis negalėmis. Kasmet įvairių būrelių, dienos užimtumo centrų, o taip pat kūrybinių dirbtuvių, festivalių, stovyklų, parodinėje, kitoje veikloje dalyvauja 2-4 tūkst. neįgaliųjų iš įvairių Lietuvos regionų. Prioritetas teikiamas neįgaliems vaikams ir jaunuoliams.
1998 m. LSKD „Guboja“ subūrė neįgaliųjų nacionalinį „Spalvų muzikos“ orkestrą, kuriame pagal vieningą „spalvų ugdymo“ metodiką (jos esmė – vietoje įprastų natų naudojamos spalvos, kurios padeda greičiau išmokti groti) kasmet muzikuoja apie 60 asmenų su neįgalia (pagrindas – sutrikusio intelekto), jų vadovų iš įvairių regionų. Tai unikalus, vienintelis tokio pobūdžio kolektyvas Lietuvoje ir Europoje, kryptingai vykdantis ugdomąją, koncertinę, švietėjišką veiklą šalyje bei užsienyje (Olandijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje).
Didelio visuomenės pripažinimo sulaukia LSKD „Guboja“ organizuojami „Spalvų muzikos“ festivaliai (vyksta nuo 1995 m.), respublikinis jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkursas-festivalis „Perliukai“ (vyksta nuo 2005 m.) ir vienas stambiausių kultūros renginių šalyje, kuris Sostinės dienų metu vyksta nuo 2003 m. – šventė „Tau, Vilniau!“, kurioje kasmet dalyvauja apie 2000 asmenų su negalia ir kitų šventės dalyvių iš visos Lietuvos.
2013 m. LSKD „Guboja“ darbas buvo įvertintas VSA už ilgametę veiklą, teikiant paslaugas asmenims su negalia ir pastangas kuriant visuomenę, kurioje neįgalus asmuo gali mokytis ir mėgautis menu. Kasmet šis apdovanojimas skiriamas vienam iš VSA filialų.