LSKD ,,Guboja“ ataskaitinis suvažiavimas

2019 m. balandžio 18 d. Vilniuje vyko Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos ,,Guboja“ ataskaitinis suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo draugijos narių deleguoti atstovai iš Klaipėdos, Elektrėnų, Druskininkų ir Vilniaus. Buvo aptarti šie klausimai:
1. LSKD „Guboja“ 2018 m. veiklos ir finansinės ataskaitos, jų tvirtinimas.
2. LSKD „Guboja“ 2019-2020 m. veiklos aktualijos. 
Buvo smagu susirinkti, aptarti Draugijai aktualius klausimus, pasidalinti idėjomis ir patirtimi, numatyti veiklos planus ateičiai.