Nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras

Muzika – bene emocionaliausias asmenybės raiškos būdas, dvasinės atgaivos, bendravimo bei terapijos priemonė. Suprasdama tai, draugija „Guboja“ jau savo veiklos pradžioje, t. y. nuo 1992 metų, skatino ir rėmė asmenų su negalia muzikinių kolektyvų kūrimąsį. „Guboja“ organizuotas muzikinis neįgaliųjų judėjimas ypač pagyvėjo 1995-aisiais, kai imta taikyti spalvų metodiką, perimtą iš Olandijos. Jos esmė – sutartinėmis spalvomis žymėtos natos ir jų atitikmenys ant instrumentų. Šis metodas padeda asmenims su intelekto negalia lengviau pažinti garsų pasaulį, greičiau pradėti muzikuoti. 

Įvairiuose Lietuvos miestuose pradėjo kurtis asmenų su negalia muzikos kolektyvai, kurie sėkmingai naudojo šią metodiką. 1998 m. mūsų draugija šių regioninių kolektyvų pagrindu subūrė neįgaliųjų nacionalinį „Spalvų muzikos“ orkestrą, kuriame muzikuoja žmonės, turintys negalią ir muzikos profesionalai. Šio orkestro sumanytoja ir projekto vadovė yra draugijos „Guboja“ pirmininkė Viktorija Vitaitė. Daug metų orkestro meno vadovu ir vyr. dirigentu buvo gerai respublikoje žinomas neįgaliųjų muzikinės veiklos specialistas – Romualdas Brūzga. Nuo 2023 m. orkestro vyr. dirigente tapo taip pat daug metų šioje veikloje dalyvaujanti orkestro Šiaulių grupės vadovė Natalija Pugačienė. Šiuo metu orkestro grupių vadovai yra: Raimonda Janutėnaitė ir Mindaugas Valaitis (Vilnius), Natalija Pugačienė ir Ilona Būdavaitė (Šiauliai), Ramūnas Šlepavičius (Klaipėda). Orkestro veikloje kasmet dalyvauja kiti profesionalūs muzikantai – saksofonininkas Karolis Pratkus, klavišininkė Jurga Juzėnaitė, trombonininkas Mindaugas Valaitis, kiti atlikėjai. 

Kasmet šiame orkestre muzikuoja apie 60 asmenų iš Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos, Alytaus, Joniškio, Druskininkų ir kt. Daugumas orkestro narių turi sutrikusio intelekto negalią. Kartu su šiais atlikėjais koncertuoja ir respublikinio konkurso-festivalio „Perliukai“ laureatai – gabūs, talentingi, jauni muzikos atlikėjai, turintys regos, fizinę ar kitą negalią iš visos šalies. Tai – dainininkai Vaida Butautaitė, Emilis Korickij, džiazo pianistas Raigardas Daraganas, saksofonininkas Svajūnas Birgiolas ir kt. Nuo 1999 m. vyksta orkestro mokymai, stovyklos, festivaliai, kūrybinės dirbtuvės, kiti renginiai. Orkestras koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Olandijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Rusijoje). 2002-2008 m. šis Lietuvos kolektyvas buvo I Europos neįgaliųjų „Spalvų“ orkestro, kuriame grojo neįgalieji muzikantai iš Olandijos, Belgijos, Lenkijos, Latvijos, Vengrijos ir Lietuvos, sudedamoji dalis. Daugumą jame sudarė Lietuvos muzikantai, jo vyr. dirigentu buvo Romualdas Brūzga (Lietuva). 2008 m. draugijos „Guboja“ projektas „Neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras“ buvo įvertintas tarptautiniu lygmeniu – jis tapo konkurso „Handinnov Europe 2008“ Prancūzijoje nugalėtoju. 2011 m. orkestras išleido pirmąjį kompaktinį diską „Muzikinis kaleidoskopas“, o 2015 m. LTV šventiniame neįgaliųjų renginyje „Griaunantys sienas“ orkestras laurus skynė kategorijoje „Už pasiekimus mene“. 

Orkestras, kaip nacionalinis kolektyvas, negalėtų gyvuoti, jei ne glaudus bendradarbiavimas su draugijos „Guboja“ padaliniais ir partneriais regionuose: Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padaliniu „Goda“, draugija Alytaus „Guboja“, BĮ Neįgaliųjų centru „Klaipėdos lakštutė“, draugijos „Guboja“ Klaipėdos ir Šiaulių krašto atstovybėmis, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centru, Joniškio „Saulės“ pagrindine mokykla.

Per 22 gyvavimo metus orkestras tapo universaliu kolektyvu, gebančiu atlikti įvairių stilių muziką (nuo klasikinių iki džiazo kompozicijų). Gražus ir prasmingas kūrybinis bendradarbiavimas orkestrą sieja su Lietuvos valstybiniu pučiamųjų instrumentų orkestru „Trimitas“, šv. Kristoforo kameriniu orkestru, LRT grupe, chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“, choru ,,ARTyn”, dainininkais Jurgiu Brūzga, Ramūnu Difartu, Povilu Meškėla, kitais žinomais šalies atlikėjais. 

Įvairiapusė orkestro veikla skatina muzikantus nuolat dalyvauti kolektyviniame kūrybos procese, susirasti bendraminčių šalyje ir užsienyje, jaustis visaverčiais pasaulio bendruomenės nariais.

Regioniniai kolektyvai, sudarantys nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro branduolį: LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRAS (Vilnius), draugijos Alytaus „Guboja“ ansamblis „Spalvotoji gama“, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio „Goda“ „Spalvų muzikos“ orkestras, draugijos „Guboja“ Klaipėdos krašto atstovybės ansamblis „Pajūrio spalvos“ (Klaipėda), draugijos „Guboja“ ir Joniškio „Saulės“ mokyklos neįgaliųjų nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro „Spalvų muzikos“ grupė (Joniškis).