Kultūriniai renginiai

LSKD „Guboja“ nuo 1992 metų didelį dėmesį skiria asmenų su negalia kultūrinei veiklai, kasmet organizuoja tarptautinius, respublikinius festivalius, šventes, muges, parodas, kitus renginius, iš kurių dalis tapo tradiciniais. Svarbiausi pastarojo laikotarpio kultūriniai renginiai šie:  

Šventė „Tau, Vilniau!”

Jau tapo gražia tradicija kiekvienų metų rudenį, „Sostinės dienų“ metu, Katedros aikštėje organizuoti šventę „Tau, Vilniau!“. Ji tapo Vilniaus miesto kultūros renginiu, kuris prisideda prie neįgaliųjų ir negalios neturinčių žmonių suartėjimo. Šį renginį nuo 2003 metų organizuoja Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“, jį globoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, remia Krašto apsaugos ministerija. Šventė iš dalies finansuojama Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. Šventė „Tau, Vilniau!“ tapo nacionaliniu socialinės įtraukties renginiu, kurio moto – „Už miestą tau ir man“. Mes esame už visiems patogų, kuriantį miestą ir kviečiame jame veikti kartu. Į šį didžiulį susibūrimą suvažiuoja iki 2000 dalyvių iš visos Lietuvos. Tai – neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų meno mėgėjai ir jų bendraminčiai. Į šventę įsilieja ir nemažas būrys savanorių. Renginys prasideda iškilminga dalyvių eisena nuo Rotušės iki Katedros aikštės. Katedros aikštėje ir jos prieigose koncertuoja įvairių žanrų žmonių su negalia meno mėgėjų kolektyvai, o taip žinomi šalies muzikos atlikėjai, orkestrai, chorai ir kt. Vilniečiai ir miesto svečiai ne tik turi galimybę įsigyti suvenyrų, meninių dirbinių, pasiklausyti nuotaikingų pasirodymų, bet ir dalyvauti sporto, edukacinėse, kitose veiklose, kurias organizuoja nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos, meno terapijos centrai, sporto paslaugas teikiančios asociacijos. 

Švietėjiškų renginių ciklas „Už teisę kurti ir būti savimi“

LSKD „Guboja“ daug metų veikia neįgaliųjų kultūrinės veiklos ir socialinės atskirties mažinimo srityse, siekia asmenų su negalia ir sveikųjų visuomenės narių, ypač vaikų ir jaunimo, suartėjimo, pasitelkdama patrauklią švietėjišką veiklą mokyklose, kultūros centruose, kitose visuomeninėse erdvėse. Tuo tikslu parengė švietėjiškų renginių ciklą „Už teisę kurti ir būti savimi“, kuris sėkmingai vyko 2017 m. Vilniuje, 2018 m. Joniškyje ir Telšiuose, o 2019 m. Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Kupiškio bendrojo lavinimo mokyklose, bibliotekose, jaunimo centruose, kitose įstaigose. Renginių metu organizuojamos neįgaliųjų kūrybos darbų parodos, edukacijos, koncertai, akcijos, diskusijos, o taip pat atviros pamokos su pokalbiais apie toleranciją, žmogaus orumą, negalias ir galias. Pagrindinė šių renginių auditorija – moksleiviai ir jaunimas. Po renginių jie įgyja daugiau tolerantiškumo, susipažįsta su neįgaliųjų asmenų poreikiais bei gebėjimais, nebijo bendrauti, įsilieti į bendras veiklas. Šio renginių ciklo siekis – inovatyviomis priemonėmis šviesti visuomenę, ginti neįgaliųjų teises, mažinant jų socialinę atskirtį, skatinant juos veikti kartu bendruomenėje.

Neįgaliųjų bendruomenės mugės-koncertai „Būkime kartu!“

2016-2017 m. LSKD „Guboja“ įgyvendino ne vienerius metus puoselėtą svajonę – geras emocijas skleidžiančias, įkvepiančias šventes organizuoti ne tik šalies sostinėje, bet visoje Lietuvoje. Neįgaliųjų bendruomenės mugės-koncertai „Būkime kartu!“ 2016 m. vyko Ukmergėje, Marijampolėje ir Telšiuose, o 2017 m. Utenoje, Klaipėdoje ir Jurbarke. Renginiai organizuoti glaudžiai bendradarbiaujant su šių miestų ir rajonų savivaldybėmis, kultūros centrais, kitomis organizacijomis, tarnybomis. Juose dalyvavo apie 2000 neįgaliųjų ir sveikųjų meno kūrėjų iš visos Lietuvos. Renginiai vyko pagrindinėse miestų aikštėse, parkuose, kuriuose koncertavo geriausi neįgaliųjų ir sveikųjų meno saviveiklos kolektyvai, vyko nuotaikingos kūrybinės dirbtuvėlės, performansaiedukacijos, sporto ir kitos pramogos. Šiuose renginiuose dalyvavo gausus būrys profesionalių atlikėjų: pučiamųjų orkestrai, chorai, žinomi dainininkai, grupės. Pagrindinių aikščių scenose koncertavo respublikoje žinomi neįgaliųjų kolektyvai: nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras, kaimo kapelos, kiti neįgaliųjų muzikos, šokio kolektyvai iš įvairių regionų. Mugėse darbus eksponavo ir pardavinėjo neįgalieji liaudies amatų meistrai, namudininkai. Visi apsilankę renginiuose turėjo galimybę apžiūrėti ir įsigyti suvenyrų, meninių dirbinių, pasiklausyti nuotaikingų pasirodymų, šauniai pasilinksminti.

Tarptautinis neįgaliųjų „Spalvų muzikos“ festivalis

1998 m. LSKD „Guboja“ subūrė neįgaliųjų nacionalinį „Spalvų muzikos“ orkestrą, kuriame pagal vieningą spalvų ugdymo metodiką kasmet muzikuoja apie 60 asmenų su negalia iš įvairių regionų (Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus ir kt.). Tai unikalus, vienintelis tokio pobūdžio kolektyvas Lietuvoje ir Europoje, vykdantis įvairiapusę veiklą šalyje bei užsienyje (Olandijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Latvijoje, Rusijoje ir kt.). Minint šio orkestro veiklos sukaktis LSKD „Guboja“ rengia tarptautinius neįgaliųjų „Spalvų muzikos“ festivalius. 2008 m. Vilniuje vyko I tarptautinis neįgaliųjų „Spalvų muzikos“ festivalis, kuriame dalyvavo virš 200 dalyvių iš 5 Europos valstybių. 2013 m., orkestrui minint 15-kos metų jubiliejų, Vilniuje vyko II tarptautinis neįgaliųjų „Spalvų muzikos“ festivalis. Be neįgaliųjų nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro, festivalyje koncertavo 13 neįgaliųjų ir sveikųjų muzikos, šokio kolektyvų bei 3 solistai iš įvairių Lietuvos regionų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Gargždų ir kt.). Festivalio svečiai – neįgaliųjų centro „Saulė“ ansamblis „Ostinato“ (Latvija, Riga) bei daugelio tarptautinių konkursų laureatas – Valstybinio specializuoto menų instituto liaudies muzikos orkestras (Rusija, Maskva). Ši muzikinė šventė tapo puikia proga visiems atlikėjams atrasti kūrybinio bendradarbiavo džiaugsmą, formavo pozityvią visuomenės nuomonę ir pagarbą negalios paliestiems kūrybingiems žmonėms. 

Keliaujanti socialinė-meninė akcija ,,Sugriaukime sienas!          

2015 m. rudenį žygį po Lietuvą pradėjo LSKD „Guboja“ organizuota keliaujanti socialinė-meninė akcija „Sugriaukime sienas!“. Pagrindinis akcijos siekis – skatinti glaudesnį neįgalųjų ir sveikųjų bendravimą, bendradarbiavimą, eiti į mokyklas, į bendruomenes ir keisti požiūrį į žmones su negalia, ugdant supratimą ir palaikymą. Akcija prasidėjo spaudos konferencija Lietuvos Respublikos Seime ir renginiu kultūros bare „Kablys“. Vėliau iš viso įvyko 13 socialinės-meninės akcijos renginių Vilniuje, Palangoje, Trakuose, Pivašiūnuose (Alytaus raj.), Druskininkuose, Kupiškyje, kuriuose dalyvavo apie 1200 dalyvių, iš jų apie 600 neįgaliųjų (daugiausiai vaikų ir jaunuolių) iš daugiau kaip 40 neįgaliųjų ir sveikųjų organizacijų, tarnybų. Akcijos dalyviai kartu kūrė, dalyvavo pamokose kartu su mokyklų mokiniais, linksminosi interaktyviose kūrybinėse dirbtuvėse, šoko, važinėjo riedlentėmis, mokėsi būti renginių vedėjais, dalyvavo edukacinėse programose. Per Lietuvą keliavo ir akcijos renginiuose grojo LSKD „Guboja“ Spalvų orkestras (vadovai Romualdas ir Valerija Brūzgos), Šiaulių globos namų padalinio centro „Goda“ „Spalvų muzikos“ orkestras (vadovės Natalija Pugačienė ir Ilona Būdavaitė) bei LSKD ,,Guboja“ ansamblis „Pajūrio spalvos“ iš Klaipėdos (vadovas Albertas Burba). Renginiuose buvo eksponuojama ir Lietuvos žmonių su negalia sąjungos fotografijų paroda „Socialiniai portretai“ (autorius  fotografas Egidijus Skiparis). Akcijose dalyvavo ir dainavo žinomi atlikėjai: Ingrida Kazlauskaitė, Vilija Matačiūnaitė, grupės „Andrew Flame“ lyderis Andrius Grybauskas ir kt. Vyko akcijos simbolio – vėjo malūnėlių kūrybinės dirbtuvės. Taip per bendravimą, patrauklią meninę veiklą, padėjome žmonėms su negalia užmegzti ryšį su visuomene, tiesti tolerancijos ir supratimo tiltus. Keliaujančios socialinės-meninės akcijos „Sugriaukime sienas!“ baigiamasis renginys vyko Lietuvos Respublikos Seime.