Informacija apie skirtą finansavimą

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja“ dėkoja už 2024 metais skirtą finansavimą:

 • Asmens su negalia teisių ir apsaugos agentūrai prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusiai LSKD ,,Guboja“ 40 412 eur. asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektui;
 • Vilniaus miesto savivaldybei, skyrusiai 5000 Eur LSKD „Guboja“ kultūros rėmimo programų projektams: ,,Performanso ,,Meno jungtys – 1000 spalvų“ sukūrimas ir pristatymas“ ir 5000 eur. projektui ,,Kūrybinių-edukacinių renginių ciklas „Kūrybos spalvos“;
 • Lietuvos kultūros tarybai, skyrusiai 57 000 eurų LSKD „Guboja“ projektui iš programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“;

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja“ dėkoja už 2023 metais skirtą finansavimą:

 • Neįgaliųjų reikalų departamentui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusiam LSKD „Guboja“ 67 805 eurų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui ,,Žmonių su negalia socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimas, teisių gynimas“;
 • Vilniaus miesto savivaldybei, skyrusiai 17 529, 30 eurų LSKD „Guboja“ ir 17 408 eur. VšĮ ,,Mažoji Guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams;
 • Vilniaus miesto savivaldybei, skyrusiai 6000 Eur LSKD „Guboja“ kultūros rėmimo programų projektui ,,Šventė ,,Tau, Vilniau!“ (Neįgaliųjų bendruomenės jungtiniam muzikiniam projektui-koncertui Sostienės dienų metu;
 • Lietuvos kultūros tarybai, skyrusiai 65 000 eurų LSKD „Guboja“ projektui iš programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“;
 • Užimtumo tarnybai prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusiai 9862, 97 eur. darbo užmokesčio subsidiją (1 asmuo);

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja“ dėkoja už 2022 metais skirtą finansavimą:

 • Neįgaliųjų reikalų departamentui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusiam LSKD „Guboja“ 59 937 eurų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui ,,Žmonių su negalia socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimas, teisių gynimas“;
 • Vilniaus miesto savivaldybei, skyrusiai 27 608 eurų LSKD „Guboja“ ir 53 020 eurų VšĮ „Mažoji guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams;
 • Alytaus miesto savivaldybei, skyrusiai 9543 eurų specialiosios kūrybos draugijos Alytaus „Guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Druskininkų savivaldybei, skyrusiai 12 779 eurų  LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Lietuvos kultūros tarybai, skyrusiai 51 700 eurų LSKD „Guboja“ projektui iš programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“;
 • Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusiam LSKD „Guboja“ 10,000 eurų, VšĮ ,,Mažoji guboja“ – 6000 eurų subsidijų skirtų finansuoti COVID-19 pandemijos metu teikiamas paslaugas;
 • Vilniaus miesto savivaldybei, skyrusiai 2000 Eur LSKD „Guboja“ kultūros rėmimo programų projektui „V respublikinio įtraukaus muzikavimo konkurso-festivalio „Perliukai“ baigiamieji renginiai“.

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja“ dėkoja už 2021 metais skirtą finansavimą:

 • Neįgaliųjų reikalų departamentui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusiam LSKD „Guboja“ 58 993 eurų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui ,,Žmonių su negalia socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimas, teisių gynimas“;
 • Vilniaus miesto savivaldybei, skyrusiai 28 248 eurų LSKD „Guboja“ ir 34 863 eurų VšĮ „Mažoji guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams;
 • Kupiškio rajono savivaldybei, skyrusiai 2550 eurų LSKD „Guboja“ Kupiškio skyriaus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Alytaus miesto savivaldybei, skyrusiai 9986 eurų specialiosios kūrybos draugijos Alytaus „Guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Klaipėdos miesto savivaldybei, skyrusiai 25 272 eurų LSKD „Guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui, kuris įgyvendinamas kartu su LSKD „Guboja“ Klaipėdos krašto atstovybe;
 • Druskininkų savivaldybei, skyrusiai 10 345 eurų  LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Lietuvos kultūros tarybai, skyrusiai 20,200 eurų LSKD „Guboja“ projektui „Neįgaliųjų bendruomenės muzikinės iniciatyvos Lietuvos regionams“; 6600 eurų VšĮ „Mažoji guboja“ projektui „Renginių ciklas be rampos“;
 • Vilniaus miesto savivaldybei, skyrusiai 2000 Eur eurų LSKD „Guboja“ kultūros rėmimo programų projektui „Šventė „Tau, Vilniau!“ – neįgaliųjų bendruomenės etnokultūros ir meno mėgėjų renginys“; 1500 eurų LSKD „Guboja“ bendruomeninių veiklų rėmimo projektui ,,Muzikiniai susitikimai Naujininkų bendruomenėje“; 4000 eurų VšĮ ,,Mažoji guboja“ kultūros rėmimo programų projektui ,,Renginių ciklas ,,Be rampos“.
 • Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusiam LSKD „Guboja“ 10 000 eurų, LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriui – 2025 eurų, VšĮ ,,Mažoji guboja“ – 6000 eurų subsidijų skirtų finansuoti dėl COVID-19 satsiradusias išlaidas.

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja“ dėkoja už 2020 metais skirtą finansavimą:

 • Neįgaliųjų reikalų departamentui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusiam LSKD „Guboja“ 79 584 eurų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui;
 • Vilniaus miesto savivaldybei, skyrusiai 31 000 eurų LSKD „Guboja“ ir 39 500 eurų VšĮ „Mažoji guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams;
 • Kupiškio rajono savivaldybei, skyrusiai 2800 eurų  LSKD „Guboja“ Kupiškio skyriaus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Alytaus miesto savivaldybei, skyrusiai 10 618 eurų Draugijos Alytaus „Guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Klaipėdos miesto savivaldybei, skyrusiai 34 596 eurų LSKD „Guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui, kuris įgyvendinamas kartu su LSKD „Guboja“ Klaipėdos krašto atstovybe;
 • Druskininkų savivaldybei, skyrusiai 8100 eurų  LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Joniškio rajono savivaldybei, skyrusiai 1200 eurų LSKD „Guboja“ Šiaulių krašto atstovybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektui ,,Ir MES galime šokti“;
 • Lietuvos kultūros tarybai, skyrusiai 18 200 eurų LSKD „Guboja“ projektui „Neįgaliųjų bendruomenės muzikinės iniciatyvos Lietuvos regionams“;
 • Vilniaus miesto savivaldybei, skyrusiai 4000 eurų LSKD „Guboja“ kultūros ir bendruomenių rėmimo programų projektui „Neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras ir draugai“;
 • Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusiam LSKD „Guboja“ 10,000 eurų, LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriui – 1000 eurų, VšĮ ,,Mažoji guboja“ – 5000 eurų, specialiosios kūrybos draugijai Alytaus „Guboja“ – 868 eurai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2020-08-10 potvarkiu Nr. A3-162 „Dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių, subsidijomis teikimo“.

LSKD ,,Guboja“ veiklos tikslas – ginti asmenų su negalia teises, mažinti jų socialinę atskirtį, spartinant šių žmonių socialinę integraciją į visuomenę, užtikrinant jų lygiateisį ir visavertį dalyvavimą šalies visuomeniniame, taip pat ir kultūriniame, gyvenime.