Informacija apie skirtą finansavimą

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja“ dėkoja už 2022 metais skirtą finansavimą:

 • Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusiam LSKD „Guboja“ 59,937 eurų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui ,,Žmonių su negalia socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimas, teisių gynimas“;
 • Vilniaus miesto savivaldybei, skyrusiai 27,608 eurų LSKD „Guboja“ ir 53,020 eurų VšĮ „Mažoji guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams;
 • Alytaus miesto savivaldybei, skyrusiai 9,543 eurų specialiosios kūrybos draugijos Alytaus „Guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Druskininkų savivaldybei, skyrusiai 12,779 eurų  LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Lietuvos kultūros tarybai, skyrusiai 51,700 eurų LSKD „Guboja“ projektui iš programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“;
 • Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusiam LSKD „Guboja“ 10,000 eurų, VšĮ ,,Mažoji guboja“ – 6,000 eurų subsidijų skirtų finansuoti COVID-19 pandemijos metu teikiamas paslaugas;
 • Vilniaus miesto savivaldybei, skyrusiai 2000 Eur LSKD „Guboja“ kultūros rėmimo programų projektui „V respublikinio įtraukaus muzikavimo konkurso-festivalio „Perliukai“ baigiamieji renginiai“.

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja“ dėkoja už 2021 metais skirtą finansavimą:

 • Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusiam LSKD „Guboja“ 58,993 eurų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui ,,Žmonių su negalia socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimas, teisių gynimas“;
 • Vilniaus miesto savivaldybei, skyrusiai 28,248 eurų LSKD „Guboja“ ir 34,863 eurų VšĮ „Mažoji guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams;
 • Kupiškio rajono savivaldybei, skyrusiai 2,550 eurų LSKD „Guboja“ Kupiškio skyriaus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Alytaus miesto savivaldybei, skyrusiai 9,986 eurų specialiosios kūrybos draugijos Alytaus „Guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Klaipėdos miesto savivaldybei, skyrusiai 25,272 eurų LSKD „Guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui, kuris įgyvendinamas kartu su LSKD „Guboja“ Klaipėdos krašto atstovybe;
 • Druskininkų savivaldybei, skyrusiai 10,345 eurų  LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Lietuvos kultūros tarybai, skyrusiai 20,200 eurų LSKD „Guboja“ projektui „Neįgaliųjų bendruomenės muzikinės iniciatyvos Lietuvos regionams“; 6,600 eurų VšĮ „Mažoji guboja“ projektui „Renginių ciklas be rampos“;
 • Vilniaus miesto savivaldybei, skyrusiai 2,000 Eur eurų LSKD „Guboja“ kultūros rėmimo programų projektui „Šventė „Tau, Vilniau!“ – neįgaliųjų bendruomenės etnokultūros ir meno mėgėjų renginys“; 1,500 eurų LSKD „Guboja“ bendruomeninių veiklų rėmimo projektui ,,Muzikiniai susitikimai Naujininkų bendruomenėje“; 4,000 eurų VšĮ ,,Mažoji guboja“ kultūros rėmimo programų projektui ,,Renginių ciklas ,,Be rampos“.
 • Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusiam LSKD „Guboja“ 10,000 eurų, LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriui – 2,025 eurų, VšĮ ,,Mažoji guboja“ – 6,000 eurų subsidijų skirtų finansuoti dėl COVID-19 satsiradusias išlaidas.

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja“ dėkoja už 2020 metais skirtą finansavimą:

 • Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusiam LSKD „Guboja“ 79,584 eurų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui;
 • Vilniaus miesto savivaldybei, skyrusiai 31,000 eurų LSKD „Guboja“ ir 39,500 eurų VšĮ „Mažoji guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams;
 • Kupiškio rajono savivaldybei, skyrusiai 2,800 eurų  LSKD „Guboja“ Kupiškio skyriaus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Alytaus miesto savivaldybei, skyrusiai 10,618 eurų Draugijos Alytaus „Guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Klaipėdos miesto savivaldybei, skyrusiai 34,596 eurų LSKD „Guboja“ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui, kuris įgyvendinamas kartu su LSKD „Guboja“ Klaipėdos krašto atstovybe;
 • Druskininkų savivaldybei, skyrusiai 8,100 eurų  LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui;
 • Joniškio rajono savivaldybei, skyrusiai 1,200 eurų LSKD „Guboja“ Šiaulių krašto atstovybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektui ,,Ir MES galime šokti“;
 • Lietuvos kultūros tarybai, skyrusiai 18,200 eurų LSKD „Guboja“ projektui „Neįgaliųjų bendruomenės muzikinės iniciatyvos Lietuvos regionams“;
 • Vilniaus miesto savivaldybei, skyrusiai 4,000 eurų LSKD „Guboja“ kultūros ir bendruomenių rėmimo programų projektui „Neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras ir draugai“;
 • Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyrusiam LSKD „Guboja“ 10,000 eurų, LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriui – 1,000 eurų, VšĮ ,,Mažoji guboja“ – 5,000 eurų, specialiosios kūrybos draugijai Alytaus „Guboja“ – 868 eurai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2020-08-10 potvarkiu Nr. A3-162 „Dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių, subsidijomis teikimo“.

LSKD ,,Guboja“ veiklos tikslas – ginti asmenų su negalia teises, mažinti jų socialinę atskirtį, spartinant šių žmonių socialinę integraciją į visuomenę, užtikrinant jų lygiateisį ir visavertį dalyvavimą šalies visuomeniniame, taip pat ir kultūriniame, gyvenime.