Skirk 1,2 proc. nuo GPM

Nuoširdžiai dėkojame visiems žmonėms bei įmonėms, remiančioms mūsų veiklą ir esantiems drauge su mumis. Taip pat asmenims, skiriantiems draugijai „Guboja“ paramą nuo savo gyventojų pajamų mokesčio. Jūsų paaukotos lėšos padeda vystyti mūsų veiklą ir žmonėms su negalia suteikia daugiau galimybių kurti, mokytis, tobulėti ir pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Tikimės ir...

Naujienos iš LSKD „Gubojos“ respublikinės tarybos

Kai pastarojo laikotarpio įvykiai koreguoja kiekvieno iš mūsų kasdienybės ritmą, LSKD „Guboja“ operatyviai skuba prisitaikyti prie pasikeitimų ir savo darbus bei iniciatyvas perkelia į virtualiąją erdvę: „Šioje situacijoje turime užtikrinti, kad veikla toliau būtų sklandžiai tęsiama. Nes kaip tik šiuo metu yra labai svarbus vienas kito palaikymas, visokeriopa pagalba, bendra...

Paroda Tomo Zano bibliotekoje

2020 m. vasario 19 d. Vilniuje T. Zano bibliotekoje vyko dienos užimtumo centro žmonėms su negalia ,,Mažoji guboja” lankytojų kaukių parodos ,,Žiema, bėk iš kiemo” atidarymas. Kaukes dienos centro lankytojai kūrė padedami kūrybingų vadovių Jūratės Liudvinavičienės ir Anos Kairienės. Spalvingos ir nuotaikingos kaukės papuošė bibliotekos sienas ir priminė visiems susirinkusiems, kad žiema...

Muzikos kolektyvai

LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRO studija (Vilnius)Vadovai Romualdas Brūzga, Valerija Brūzgienė, Raimonda JanutėnaitėTai – pirmasis „spalvų muzikos“ kolektyvas, 1995 m. pradėjęs taikyti spalvų metodiką Lietuvoje. Nuo 2015 metų šis kolektyvas veikia kaip studija. Šioje studijoje, kurią lanko apie 30 muzikantų, turinčių intelekto, kitą negalią, mokomės gyvenimo pagrindų: būti kartu, organizuotai atlikti užduotis,...

Nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras

Muzika – bene emocionaliausias asmenybės raiškos būdas, dvasinės atgaivos, bendravimo bei terapijos priemonė. Suprasdama tai, draugija „Guboja“ jau savo veiklos pradžioje, t. y. nuo 1992 metų, skatino ir rėmė asmenų su negalia muzikinių kolektyvų kūrimąsį. „Guboja“ organizuotas muzikinis neįgaliųjų judėjimas ypač pagyvėjo 1995-aisiais, kai imta taikyti spalvų metodiką, perimtą iš...

Kultūriniai renginiai

LSKD „Guboja“ nuo 1992 metų didelį dėmesį skiria asmenų su negalia kultūrinei veiklai, kasmet organizuoja tarptautinius, respublikinius festivalius, šventes, muges, parodas, kitus renginius, iš kurių dalis tapo tradiciniais. Svarbiausi pastarojo laikotarpio kultūriniai renginiai šie:   Šventė „Tau, Vilniau!” Jau tapo gražia tradicija kiekvienų metų rudenį, „Sostinės dienų“ metu, Katedros aikštėje organizuoti...

Perliukai

Draugijos „Guboja“ organizuojamas konkursas-festivalis „Perliukai“ – tai tradicinis, kas trejus metus vykstantis, nacionalinis jaunų neįgalių dainininkų ir instrumentalistų konkursas-festivalis, kuriuo siekiama ugdyti vaikų ir jaunuolių su negalia (3-29 metų) meno bei kūrybos poreikį, skatinti meninę saviraišką, atrinkti geriausius vokalinius, instrumentinius ansamblius, solistus. Tai tęstinis, inovatyvus muzikinis renginys, kuriame muzikos atlikėjai su neįgalia ir...

Dailės ir parodinė veikla

LSKD „Guboja“, bendradarbiaudama su padaliniais, veiklos partneriais, organizuoja neįgaliųjų dailės darbų parodas su atidarymo, aptarimo, edukaciniais, kitais renginiais įvairių Lietuvos miestų bibliotekose, muziejuose, galerijose, vaikų ir jaunimo centruose, kitose viešose erdvėse. Parodos vyko Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Alytuje, Druskininkuose ir kt. Parodų atidarymų metu neįgalieji kūrėjai pristato savo darbus, o edukacinių...

Vasaros užimtumas

Vasaros užimtumo siekis – gerinti asmenų su negalia socialinę raidą, mažinti socialinę atskirtį. Nuo veiklos pradžios (1992 m.) LSKD „Guboja“ ir jos atstovybės įvairiose Lietuvos vietose (Dusetose, Sudeikiuose, Skaudvilėje, Palangoje, Druskininkuose ir kt.) kasmet organizuodavo vasaros stovyklas, kuriose dalyvaudavo iki 200 asmenų iš Lietuvos, užsienio (Olandijos, Lenkijos, Latvijos ir kt.)....

Dienos centras neįgaliesiems „Mažoji guboja“

Nepastebimai prabėgo 2019–ieji metai, tad norisi stabtelėti ir peržvelgti, kokie jie buvo, kas buvo nuveikta dienos centre neįgaliesiems „Mažoji guboja“. Visus metus centrą lankė 27 žmonės. Jie dalyvavo įvairiose veiklose: keramikos būrelyje lipdė iš molio ir modelino, taikomojoje dailėje išbandė įvairias piešimo technikas, siuvimo ir dizaino klasėje siuvo su siuvimo mašinomis,...