Organizacijos tikslai, įstatai

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ (toliau – LSKD „Guboja“) – skėtinė asociacija, nuo 1992 m. aktyviai veikianti asmenų su neįgalia meninio, estetinio, darbinio ugdymo, kultūros srityse, vykdanti jų socialinę integraciją į visuomenę. LSKD „Guboja“ turi 9 padalinius (atstovybes, skyrius ir kt.), veiklos partnerius 10-yje Lietuvos miestų, rajonų bei užsienyje (JAV, Latvijoje, Vengrijoje, Rusijoje ir kt.).

Nuo 1992 metų draugija „Guboja“ yra tarptautinės meno ir neįgaliųjų žmonių organizacijos VSA, jungiančios 52 pasaulio valstybes, asocijuota narė, o nuo 2016 m.  – NVO vaikams konfederacijos, aktyviai kovojančios už vaiko teisių įgyvendinimą Lietuvoje, narė.

LSKD „Guboja“ vykdo Neįgaliųjų socialinės integracijos programą, bendradarbiaudama su Lietuvos savivaldybėmis teikia nestacionarias socialines paslaugas žmonėms su įvairiomis negalėmis. Kasmet įvairių būrelių, dienos užimtumo centrų, o taip pat kūrybinių dirbtuvių, festivalių, stovyklų, parodinėje, kitoje veikloje dalyvauja 2-4 tūkst. neįgaliųjų iš įvairių Lietuvos regionų. Prioritetas teikiamas neįgaliems vaikams ir jaunuoliams.

1998 m. LSKD „Guboja“ subūrė neįgaliųjų nacionalinį „Spalvų muzikos“ orkestrą, kuriame pagal vieningą „spalvų ugdymo“ metodiką (jos esmė – vietoje įprastų natų naudojamos spalvos, kurios padeda greičiau išmokti groti) kasmet muzikuoja apie 60 asmenų su neįgalia (pagrindas – sutrikusio intelekto), jų vadovų iš įvairių regionų. Tai unikalus, vienintelis tokio pobūdžio kolektyvas Lietuvoje ir Europoje, kryptingai vykdantis ugdomąją, koncertinę, švietėjišką veiklą šalyje bei užsienyje (Olandijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje).

Didelio visuomenės pripažinimo sulaukia LSKD „Guboja“ organizuojami „Spalvų muzikos“ festivaliai (vyksta nuo 1995 m.), respublikinis jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkursas-festivalis „Perliukai“ (vyksta nuo 2004 m.) ir vienas stambiausių kultūros renginių šalyje, kuris Sostinės dienų metu organizuojamas nuo 2003 m. – šventė „Tau, Vilniau!“, kurioje kasmet dalyvauja apie 2000 asmenų su negalia ir kitų šventės dalyvių iš visos Lietuvos.

2013 m. LSKD „Guboja“ darbas buvo įvertintas VSA už ilgametę veiklą, teikiant paslaugas asmenims su negalia ir pastangas kuriant visuomenę, kurioje neįgalus asmuo gali mokytis ir mėgautis menu. Kasmet šis apdovanojimas skiriamas vienam iš VSA filialų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSKD ,,Guboja“ tikslas – mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, gerinti socialinę integraciją į visuomenę, užtikrinti jų lygiateisį dalyvavimą kultūriniame šalies gyvenime.

LSKD ,,Guboja“ uždaviniai:

– ginti neįgaliųjų teises, vykdyti visuomenės švietimą, skatinti asmenų su neįgalia ir kitų visuomenės narių bendradarbiavimą, dialogą;
– ugdyti neįgaliųjų savarankiškumą, kūrybiškumą, formuoti socialinius-pilietinius įgūdžius, padėti jiems užsiimti mėgstama kūrybine veikla;
– užtikrinti tradicinių kultūros, kitų renginių įgyvendinimą, jų kokybę, pristatyti neįgaliųjų kūrybinius pasiekimus visuomenei;
– dalyvauti kitų visuomeninių organizacijų, asociacijų Lietuvoje bei užsienyje veikloje, plėtoti ryšius su VSA (The International Organization on Arts and Disability), kitomis organizacijomis.

  •  
  •