LSKD „Guboja“ Spalvų orkestro 2018 m. veiklos apžvalga

LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRAS, vadovaujamas Romualdo ir Valerijos Brūzgų, ir gyvuojantis jau 23 metus, baigiantis metams siūlo drauge apžvelgti 2018 m. veiklą ir pasidžiaugti nuveiktais darbais bei džiugiomis akimirkomis nuotraukose. Šiais metais LSKD „Guboja“vykdė Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, kurį finansavo Vilniaus m. savivaldybė. Šio projekto rėmuose 29 asmenims su negalia buvo organizuojama SPALVŲ ORKESTRO muzikinė veikla: individualus ir grupinis muzikavimas įvairiais muzikos instrumentais naudojant spalvų ugdymo metodiką, dainavimo ir fortipijono užsiėmimai, grojimas pilnu sąstatu, taip pat savarankiškumo, tinkamo elgesio ugdymas, pasirengimas koncertams, dalyvavimas nacionalinio neįgaliųjų „Spalvų muzikos“ orkestro veikloje. Projekto dalyviams (8 asm.) pagal poreikį buvo teikiamos nuolatinės asmeninio asistento paslaugos. Vyko ugdomieji užsiėmimai, repeticijos, pokalbiai, sociokultūrinė, edukacinė veikla. Rengti vienkartiniaikoncertai (Lietuvos policijoje, Lietuvos medicinos bibliotekoje, Vilniaus ,,Šatrijos” klube, Vilniaus m. savivaldybėje ir kt.), dalyvauta respublikiniame jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkurse-festivalyje ,,Perliukai”, kituose renginiuose. Kartu su nacionaliniu neįgaliųjų „Spalvų muzikos“ orkestru dalyvauta kūrybinėse dirbtuvėse ir grota Marijampolėje, Druskininkuose bei Vilniuje šventės ,,Tau, Vilniau!” metu. Neįkainojama patirtis yra bendradarbiavimas su muzikos profesionalais, rengiant programas šventėms ir festivaliams.Vykstant didesniems renginiams sulaukta savanorių iš gimnazijų, aukštųjų mokyklų, bendrauta ir dalintasi patirtimi suneįgaliųjų šeimos nariais. Tikimės, kad 2019-ieji bus ne tik veiklos tęstinumo, bet ir naujų kūrybinių sumanymų kupini metai.