LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRO 2019 m. veikla

LSKD ,,Guboja” SPALVŲ ORKESTRO muzikinė-koncertinė veikla 2019 m. buvo ypač įvairi ir turininga. Koncertuota Siemens Arenoje muzikiniame būgnų šou krepšinio varžybose Karaliaus Mindaugo taurei laimėti, pasirodyta Maskvoje ir Antalijoje tarptautiniuose inkliuziniuose festivaliuose. Taip pat vyko pasirodymai Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Palaimintojo Teofilio Matulionio gimnazijoje, Vilniaus Laisvės gimnazijoje, Vilniaus ,,Vilties” specialiojoje mokykloje daugiafunkciame centre, Vilniaus vaikų ir jaunimo pensione, kuriame vyko festivalis ,,Būkime kartu”, kitose viešose erdvėse Vilniuje, Klaipėdoje. 

LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRAS gyvuoja Vilniuje jau 23 metus. Vykdydami Vilniaus m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus jau daug metų plėtoja muzikinės studijos veiklą. Šiuo metu studijai vadovauja muzikos profesionalai – Romualdas Brūzga, Valerija Brūzgienė, Raimonda Janutėnaitė. Kelis kartus per savaitę vykstančių užsiėmimų metu studijos nariai lavina ritmą, klausą, intonaciją, individualaus ir kolektyvinio muzikavimo įgūdžius. Studijoje darbas vyksta individualiai, grupėmis ir pilnu sąstatu. Turintiems gebėjimų ir norintiems įgyti vokalo ar grojimo fortepijonu pagrindų, vyksta papildomi vokalo, fortepijono užsiėmimai. Studijos veikloje kasmet dalyvauja 25-30 neįgaliųjų. 

LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRAS – didžiausias tokio pobūdžio kolektyvas Lietuvoje. Kolektyvas nuolat vykdo ugdomąją, lavinamąją veiklą, o taip pat koncertuoja tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Šios aktyvios veiklos dėka, orkestro muzikantai dalyvauja visuomenės socialiniame, kultūriniame gyvenime, keliauja ir taip ugdo bei lavina ne tik meninius gebėjimus, bet ir gerina gyvenimo kokybę, integruojasi į visuomenę, įgyja naujų socialinių įgūdžių, savarankiškumo. LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRO studijos veiklą dalinai finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė 2019 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto lėšomis.