„Muzikiniai susitikimai Naujininkų bendruomenėje“

Šiais metais draugija „Guboja“ sėkmingai dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų konkurse. konkurse. Džiugu, kad projekto „Muzikiniai susitikimai Naujininkų bendruomenėje“ įgyvendimui buvo skirta 1500 eurų. 

Šio projekto vizija – per patrauklią muzikinę, kūrybinį veiklą, tarpasmeninių bei tarpinstitucinių ryšių plėtrą, suteikti asmenims su negalia, o taip pat kūrybingiems vaikams, jaunimui bei profesionaliems muzikantams, gyvenantiems Naujininkuose, tarpusavio bendravimo, pažinimo bei bendradarbiavimo galimybę, ir tokiu būdu prisidėti prie Naujininkų bendruomenės stiprinimo, neįgaliųjų socialinės, kūrybinės įtraukties didinimo. Projektas buvo vykdomas renginių ciklo forma (muzikiniai susitikimai, kūrybinės dirbtuvės, koncertas). Iš viso įvyko 4 bendruomeniniai renginiai, kuriuose dalyvavo 150 asmenų. Pagrindinis projekto dalyvis – gerai visuomenei žinomas, 1995 m. draugijos „Guboja“ suburtas asmenų su negalia muzikos kolektyvas – SPALVŲ ORKESTRAS, kurio vadovai ir nemažai muzikantų, turinčių sutrikusio intelekto ar kitą negalią, jų šeimų nariai gyvena ar dirba Naujininkuose. 

Renginių ciklas startavo birželio 8 d. Vilniaus lietuvių namų lauko scenoje, kurioje kūrybine energija su SPALVŲ ORKESTRU, vadovaujamu Romualdo ir Valerijos Brūzgų, dalinosi šios mokyklos mokiniai – įvairių tautybių vaikai, jaunimas. Antrasis muzikinis susitikimas koncerto forma įvyko rugsėjo 23 d. Telšių skvere „Naujininkų Konfederacijos“ šventės metu, kuomet orkestras įsiliejo į bendrą šios šventės šurmulį. Kiti du renginiai vyko spalio mėnesį Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje, bendradarbiaujant su šios mokyklos pasididžiavimu, nuolatiniu Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatų dalyviu ir prizininku – pučiamųjų instrumentų orkestru, vadovaujamu Rimanto Valančausko ir vadovo padėjėjo Gintaro Remeikio

Džiaugiamės sėkmingu projekto įgyvendinimu ir tikimės jo tęsinio kitais metais.