Pirmoji virtuali diskusija „Už teisę kurti ir būti savimi”

Gegužės 14 d. LSKD „Guboja“ surengė pirmąją diskusiją internetinėje erdvėje pagal švietėjiškų renginių ciklą „Už teisę kurti ir būti savimi“. Virtualus susitikimas buvo organizuojamas bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka ir asociacija „Savarankiškas gyvenimas“.

Ketvirti projekto metai

Ketverius metus „Gubojos“ įgyvendinamo projekto „Už teisę kurti ir būti savimi“ renginiai iki šiol vyko gyvai visoje Lietuvoje, buvo laukiami, sėkmingai sutikti ir, neabejotinai, yra reikalingi. Todėl šį kartą nutarta praplėsti veiklos lauką ir išbandyti naują virtualią erdvę, kuri stipriai pasiteisino ir atvėrė naujas galimybes: susilaukta ne tik nemažo stebėjusiųjų skaičiaus, bet ir didelio susidomėjimo, naujų pamąstymų ateities darbams ir tolesniems virtualiems susitikimams.

Diskusija vyko pokalbių platformoje ZOOM ir tiesiogiai buvo transliuojama LSKD „Gubojos“ facebook`o paskyroje. Ją moderavo aktyvi ir naujomis idėjomis nuolat džiuginanti neįgaliųjų meninės raiškos studijos „Klaipėdos guboja“ vadovė Vaida Butautaitė. Įžanginį žodį tarė LSKD „Guboja“ pirmininkė Viktorija Vitaitė, kuri plačiau pristatė tęstinį  projektą „Už teisę kurti ir būti savimi“, svarbiausius jo tikslus.

Toliau diskusiją tęsė Šiaulių Povilo Višinskio viešosios bibliotekos pavaduotoja Ekaterina Prakapene, kuri kalbėjo apie bibliotekos pritaikymą neįgaliesiems, jų aptarnavimą. Šiaulių miesto mero pavaduotojas, ŠU Specialiosios pedagogikos katedros lektorius Egidijus Elijošius dalinosi įžvalgomis apie Šiaulių miesto ir ŠU pritaikomumą neįgaliesiems, apie miesto viziją būti prieinamu visiems ir kiekvienam, pasidžiaugė ŠU studijavusių absolventų su negalią pasiekimais visoje šalyje.

Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ prezidentas Ričardas Dubickas savo kalboje daug dėmesio skyrė neįgaliųjų teisių gynimui ir tai pagrindžiantiems dokumentams, pasakojo apie organizacijos vykdomą veiklą, kurios svarbiausias tikslas, kad žmonės su judėjimo negalia kuo daugiau galėtų savarankiškai judėti, keliauti ten, kur jiems reikia. O šios asociacijos valdybos narys Martynas Vitkus kalbėjo apie situaciją aukštosiose mokyklose ir jų pasirengimą suteikti prieinamą išsilavinimą įvairių negalių žmonėms. M. Vitkus pabrėžė, kad šiandien neįgaliesiems Lietuvoje vis dar tenka rinktis universitetą ne pagal specialybę, o pagal pritaikomumą.

Neįgaliųjų meninės raiškos studijos „Klaipėdos guboja“ narys Aleksas Konovas dalinosi savo verslo patirtimi, pastebėjimais apie neįgaliųjų įdarbinimo atviroje darbo rinkoje trikdžius. Diskusiją užbaigė dainininkas Jurgis Brūzga, turintis ilgametės patirties su neįgaliu broliu. Jis teigė, kad tik per praktiką galima pažinti šiuos žmones bei jiems padėti ir kad geriausias kelias į tai – tiesiog su jais būti, dalintis visomis gyvenimo patirtimis.

Diskusijos įrašai

Visiems nesuspėjusiems stebėti diskusijos, jos įrašą galima bet kada pažiūrėti „Gubojos“ facebook`o paskyroje.

LSKD „Guboja“ savo YouTube paskyroje kviečia plačiau susipažinti ir su video medžiaga apie visą projektą „Už teisę kurti ir būti savimi.“

Čia apsilankiusieji pamatys „Lietuvos geležinkelių“ kartu su asociacija „Savarankiškas gyvenimas“ parengtą medžiagą – joje supažindinama kaip aptarnauti įvairias negalias turinčius žmones. Čia pateikiamos ir dienos centro „Mažoji guboja“ judesio teatro trupės spektaklio „Ilgas kelias namo“ ištraukos (rež. Povilas Krivickas).

Projektas iš dalies finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.