Stovykla Inturkėje

2019 m. birželio 26-30 d. Molėtų raj., Inturkėje, vyko Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla jauniems kūrėjams. Stovykloje dalyvavo 28 asmenys – neįgalieji (18-35 m., pagrindas – turintys sunkią ar vidutinio lygio regos, fizinę ar kitą negalią), savanoriai asistentai ir vadovai iš Klaipėdos, Vilniaus. Stovyklos dalyviai – tai jaunuoliai, besidomintys menine saviraiška, asmenybės tobulėjimu. Kūrybinių dirbtuvių, savarankiškumo ugdymo užsiėmimų metu jie buvo aktyvinami spręsti savęs pažinimo, savirealizacijos, įgalinimo klausimus. Padedami savanorių ir specialistų jie lavino kasdienius buitinius įgūdžius, mokėsi orentuotis aplinkoje, viešo kalbėjimo, saviraiškos per kūno kalbą, ugdė savarankiškumą, kūrybiškumą, įgijo pasitikėjimo savimi ir aplinkiniais. Stovykla padėjo jiems išbandyti naujas veiklas, mokė veikti komandoje. Stovyklos programoje buvo atsižvelgiama į dalyvių gebėjimus, sveikatą, stovyklos pabaigoje buvo organizuotas kūrybinis pasirodymas. Stovyklos organizatorius Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“. Stovyklą dalinai finansavo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.