Tarptautinė žmonių su negalia diena

Gruodžio 3-iąją kasmet visame pasaulyje yra minima Tarptautinė žmonių su negalia diena. Dar 1983 m. buvo pradėta aktyviai supažindinti visuomenę su neįgaliųjų problemomis, kovoti už tai, kad šiems žmonėms būtų suteiktos vienodos tiesės, sudarytos pilnavertės sąlygos, kaip ir kitiems visuomenės nariams. Po 9 metų 1992-aisiais Jungtinių Tautų Organizacija gruodžio 3-iąją nusprendė paskelbti Tarptautinę žmonių su negalia dieną, kurios tikslas yra skirti kuo didesnį dėmesį neįgaliųjų aktualijoms, gyvenimo ypatybėms, pasiekimams. Taip pat šią dieną akcentuojamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, būtinybė neįgaliesiems šiomis teisėmis ir laisvėmis naudotis lygiavertiškai. Visa tai pabrėžia svarbiausias žmonių su negalia dokumentas Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija. Beje, šiemet yra minimas šio dokumento Lietuvoje ratifikavimo dešimtmetis, kuriam pažymėti Lietuvos negalios organizacijų forumas rengia konferencija gruodžio 4 d. (plačiau apie tai https://www.zmogausteises.lt/renginys/neigaliuju-teisiu-konvencijai-lietuvoje-10-metu-pasiekimai-praradimai-ir-ateities-tikslai/)

JT Neįgaliųjų teisių konvencija yra parengta ir specialiu, lengvesniu skaityti neįgaliesiems formatu. Dalinamės nuoroda, kuria galėsite pasinaudoti bet kada: http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/NEIGALIUJU-TEISIU-KONVENCIJA_info-svetaineje.pdf

O minint šią dieną, LSKD „Guboja“ siunčia kuo didžiausią palaikymą ne tik visiems savo nariams, jų artimiesiems, bičiuliams, mokytojams, bet ir visiems, kurie padeda šiems žmonėms siekti savo tikslų visose srityse ar tiesiog palaiko juos būvimu šalia, apsikabinimu, šiltu žodžiu. BŪKIME, BENDRAUKIME, DŽIAUKIMĖS, KURKIME.