,,Už teisę kurti ir būti savimi” 2020-aisiais

Švietėjiškų renginių ciklas ,,Už teisę kurti ir būti savimi”, rengiamas jau ketverius metus, šiemet kvietė į penkis renginius, o vienas iš jų dar lauks metų pabaigoje. Kaip ir daugelį sričių, taip ir LSKD „Gubojos“ darbus palietė nelengvas karantino išbandymas, tačiau tai nesustabdė planų, o juos paskatino pakeisti tinkamu ir gana efektyviu formatu – nuotoliniu būdu, kada būtina buvo atsisakyti gyvų susitikimų.

Tokiu būdu gegužės 14 d. „Guboja“ surengė pirmąjį renginį – diskusiją internetinėje ZOOM platformoje. Susitikimas buvo organizuojamas bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka ir asociacija „Savarankiškas gyvenimas“. Diskusiją moderavo neįgaliųjų meninės raiškos studijos „Klaipėdos guboja“ vadovė Vaida Butautaitė, joje dalyvavo LSKD „Guboja“ pirmininkė Viktorija Vitaitė, Šiaulių Povilo Višinskio viešosios bibliotekos pavaduotoja Ekaterina Prakapene, ŠU Specialiosios pedagogikos katedros lektorius Egidijus Elijošius, asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ prezidentas Ričardas Dubickas, šios asociacijos valdybos narys Martynas Vitkus, neįgaliųjų meninės raiškos studijos „Klaipėdos guboja“ narys Aleksas Konovas, dainininkas Jurgis Brūzga.

Diskusiją galima pažiūrėti „Gubojos“ facebook`o paskyroje: https://www.facebook.com/lskd.guboja/videos/551983685465447/.

O „Guboja“ YouTube paskyroje https://youtu.be/LUGxvzsfXQE kviečiame plačiau susipažinti ir su vaizdo medžiaga apie visą projektą „Už teisę  kurti ir būti savimi“, dienos centro „Mažoji guboja“ judesio teatro trupės spektaklio ištraukomis „Ilgas kelias namo“ (rež. Povilas Krivickas) bei „Lietuvos geležinkelių“ kartu su asociacija „Savarankiškas gyvenimas“ parengta medžiaga kaip aptarnauti įvairias negalias turinčius žmones.

Antrasis renginys vyko rugsėjo 9 d. Rūdiškių kultūros centre. Jo metu susirinkusiems renginių ciklą pristatė draugijos ,,Guboja“ pirmininkė Viktorija Vitatė, o Vaida Butautaitė kalbėjo apie neįgaliųjų teises gyventi savarankiškai. Taip pat savanorystės patirtimis ir nauda dalinosi Vilniaus lietuvių namų mentorė Natalija Sevostjanoviene. Renginio metu žiūrovams buvo pristatyta dienos užimtumo centro žmonėms su negalia „Mažoji guboja“ lankytojų kūrybos darbų paroda ,,Mano spalvotas pasaulis“, o po parodos atidarymo renginio dalyviai kartu piešė, bendravo bei mokėsi šokti kartu su Rūdiškių kultūros centro meno vadove Sofiia Vyšniauske. Šio renginio partneris – Rūdiškių kultūros centras.


Trečiasis renginys vyko rugsėjo 18 d. Vilniaus lietuvių namuose.  Į jį susirinko vyresniųjų klasių moksleiviai, mokytojos, VšĮ ,,Mažoji guboja“ lankytojai, SPALVŲ ORKESTRO muzikantai. Renginyje kalbėjo Vilniaus lietuvių namų direktorius Gintautas Rudzinskas, kuris pasidžiaugė jau daug metų trunkančia draugyste su draugija ,,Guboja“. Apie žmonių su negalia kūrybines galimybes, norą aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei savanorystės svarbą kalbėjo draugijos ,,Guboja“ tarybos narė Aušra Abromaitienė, o VšĮ „Mažoji guboja“ direktorė Aida Kerbedienė pasakojo apie Vilniaus lietuvių namų savanorių pagalbą organizuojant koncertus, renginius, akcijoje ,,Maisto bankas“. Taip pat mokiniai buvo skatinami aktyviai savanoriauti, nes tai praturtina, praplečia akiratį, skatina toleranciją. Savanorystės patirtimi dalinosi ir Vilniaus lietuvių namų mentorė Natalija Sevostjanovienė bei mokiniai. Renginio metu vyko draugijos ,,Guboja“ SPALVŲ ORKESTRO ir mokinių muzikiniai pasirodymai. Šio susitikimo partneris – Vilniaus lietuvių namai.

Ketvirtasis renginys vyko dienos centre ,,Mažoji guboja” rugsėjo 30 d. Jame dalyvavo Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Kregždutė“ dainininkės ir šokėjos, teatras ,,Avilys“, meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA, draugijos ,,Guboja” SPALVŲ ORKESTRO muzikantai, VšĮ ,,Mažoji guboja“ dienos centro lankytojai. Renginio idėją, pasidalinti kūrybine patirtimi, pristatyti žmonių su negalia kūrybinius pasiekimus ir skatinti toleranciją, pristatė draugijos ,,Guboja“ tarybos narė Aušra Abromaitienė, o apie žmonių su negalia kūrybinius gebėjimus ir norą aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime kalbėjo VšĮ „Mažoji guboja“ direktorė Aida Kerbedienė. Teatras ,,Avilys“ parodė nuotaikingą spektaklį, ,,Kregždutės“ klubo muzikinis trio atliko smagias dainas, klubo indiškų šokių šokėjos užbūrė žiūrovus dar nematytu egzotišku šokiu, judesiu papasakodamos istoriją. Draugijos ,,Guboja“ SPALVŲ ORKESTRAS taip pat pristatė įdomią programą, įvairių autorių kūriniais keliaudami į skirtingas šalis. Renginio pabaigoje VYTA pakvietė žiūrovus ir dalyvius į kūrybines smėlio dirbtuves. Renginio partneriai – VšĮ ,,Mažoji guboja“, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas ,,Kregždutė“, teatras ,,Avilys“, meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA.

O į penktąjį renginį buvo kviečiami klaipėdiečiai Lietuvos verslo kolegijoje spalio 14 d. Su kolegijos studentais susitiko ir renginių ciklą pristatė neįgaliųjų meninės raiškos studijos ,,Klaipėdos guboja“ vadovė Vaida Butautė ir kiti studijos lankytojai. Klaipėdos universiteto magistratūros studentė Raminta Stankevičiūtė papasakojo, su kokiomis problemomis susiduria negalią turintys studentai. Apie brailio raštą ir jo subtilybes kalbėjo studijos ,,Klaipėdos guboja“ dalyvis Jonas Petrauskas, o Martynas Vitkus papasakojo apie regos negalią turinčių žmonių galimybes naudotis technologijomis. Renginio metu buvo pristatytas šių metų liepos mėnesį vykusių draugijos ,,Guboja“ jaunų neįgalių kūrėjų ,,Kūrybinių laboratorijų“ metu įrašytas radijo spektaklis ,,Kelionė į ramybę“. Renginio partneris – Lietuvos verslo kolegija.

Šiais metais „Už teisę kurti ir būti savimi“ pradėjo nuotolinis renginys. Simboliška, bet tokiu pat būdu šį ciklą ir užbaigs paskutinis, nuotolinis susitikimas Luokėje gruodžio mėn.

Renginių ciklo ,,Už teisę kurti ir būti savimi” organizatorius – Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“.

Renginį dalinai finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.