,,Už teisę kurti ir būti savimi“ Kupiškyje

2019 m. gruodžio 3-ąją, pažymint Tarptautinę žmonių su negalia dieną, Kupiškio kultūros centre kelionę po Lietuvą šiais metais užbaigė Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ organizuotas švietėjiškų renginių ciklas „Už teisę kurti ir būti savimi“. 
Renginio organizatorius Kupiškyje taip pat yra Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Kupiškio skyrius.
Renginio partneriai: Kupiškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius, Kupiškio kultūros centras, asociacija „Savarankiškas gyvenimas“.
Renginys dalinai finansuotas Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM lėšomis.

Šiame švietėjiško pobūdžio renginyje dalyvavo gausus būrys Kupiškio neįgaliųjų organizacijų atstovų, o taip pat Kupiškio jaunimo centro, Kupiškio technologijų ir verslo mokyklos, Socialinių paslaugų centro, kitų organizacijų atstovai. Malonu, kad renginyje taip pat dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Bernatavičienė, Kupiškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė, Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos pirmininkė prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Kristina Dudonytė, asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ valdybos narys Žilvinas Mišeikis.

Didelio klausytojų susidomėjimo sulaukė diskusija „Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo aktualijos Kupiškio rajone“, kurios metu buvo aptarti socialinių paslaugų, asmens asistento, aplinkos prieinamumo, transporto, kiti aktualūs klausimai. Diskusiją pradėjo Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ pirmininkė Viktorija Vitaitė, toliau diskusiją moderavo asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ prezidentas Ričardas Dubickas. 

Antroje renginio dalyje, kurią šiltai vedė Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Kupiškio skyriaus pirmininkė Inga Dovidėnienė, klausėmės vietos muzikantų pasirodymų, dalinomės kūrybine energija bei įkvepiančiomis gyvenimiškomis istorijomis, kalbėjomės apie neįgaliųjų teisę gyventi savarankiškai ir oriai. Mintimis dalinosi Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ pirmininkė Viktorija Vitaitė, asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ prezidentas Ričardas Dubickas, Neįgaliųjų meninės raiškos studijos „Klaipėdos guboja“ vadovė Vaida Butautaitė, kiti svečiai. Nuoširdžiai dėkojame visiems šio renginio dalyviams už konstruktyvų dialogą, gerą energiją ir bendrystę. Tikimės, kad panašūs renginiai Lietuvoje vyks ir kitais metais.