Vasaros užimtumas

Vasaros užimtumo siekis – gerinti asmenų su negalia socialinę raidą, mažinti socialinę atskirtį. Nuo veiklos pradžios (1992 m.) LSKD „Guboja“ ir jos atstovybės įvairiose Lietuvos vietose (Dusetose, Sudeikiuose, Skaudvilėje, Palangoje, Druskininkuose ir kt.) kasmet organizuodavo vasaros stovyklas, kuriose dalyvaudavo iki 200 asmenų iš Lietuvos, užsienio (Olandijos, Lenkijos, Latvijos ir kt.). Dauguma stovyklų buvo integruotos, meninio, kūrybinio profilio. Per patrauklią, mėgstamą kūrybinę veiklą buvo skatinama stovyklautojų saviraiška, ugdomas kūrybiškumas, savarankiškumas. Neįgalieji susipažindavo su menais, dalyvaudavo renginiuose, išvykose, bendraudavo su likimo draugais, sveikaisiais bendraamžiais. 

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla jauniems kūrėjams Molėtų raj. 

2019 m. birželio 26-30 d. Molėtų raj., Inturkėje, vyko Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla jauniems kūrėjams. Stovykloje dalyvavo 28 asmenys – neįgalieji (18-35 m., pagrindas – turintys sunkią ar vidutinio lygio regos, fizinę ar kitą negalią), savanoriai asistentai ir vadovai iš Klaipėdos, Vilniaus. Stovyklos dalyviai – tai jaunuoliai, besidomintys menine saviraiška, asmenybės tobulėjimu. Kūrybinių dirbtuvių, savarankiškumo ugdymo užsiėmimų metu jie buvo aktyvinami spręsti savęs pažinimo, savirealizacijos, įgalinimo klausimus. Padedami savanorių ir specialistų jie lavino kasdienius buitinius įgūdžius, mokėsi orentuotis aplinkoje, viešo kalbėjimo, saviraiškos per kūno kalbą, ugdė savarankiškumą, kūrybiškumą, įgijo pasitikėjimo savimi ir aplinkiniais. Stovykla padėjo jiems išbandyti naujas veiklas, mokė veikti komandoje. Stovyklos programoje buvo atsižvelgiama į dalyvių gebėjimus, sveikatą, o pabaigoje organizuotas kūrybinis pasirodymas. 

2020 m. liepos mėn. vyks jaunų neįgaliųjų kūrėjų ,,Kūrybinės laboratorijos” Inturkėje.