Paroda „Mano spalvotas pasaulis“ A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje

Birželio 9 d. 12 val. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos didžiojoje salėje vyko dienos užimtumo centro „Mažoji guboja“ lankytojų dailės darbų parodos „Mano spalvotas pasaulis“ atidarymas. Bibliotekoje eksponuojami 10 autorių 18 dailės darbų. Parodos pristatyme dalyvavo paveikslų autoriai, jų tėveliai, artimieji, kiti „Gubojos“ bičiuliai, bibliotekos darbuotojai. Įžanginėje kalboje parodos...

Pirmoji virtuali diskusija „Už teisę kurti ir būti savimi”

Gegužės 14 d. LSKD „Guboja“ surengė pirmąją diskusiją internetinėje erdvėje pagal švietėjiškų renginių ciklą „Už teisę kurti ir būti savimi“. Virtualus susitikimas buvo organizuojamas bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka ir asociacija „Savarankiškas gyvenimas“. Ketvirti projekto metai Ketverius metus „Gubojos“ įgyvendinamo projekto „Už teisę kurti ir būti savimi“...

Jaukių ir šviesių Šv. Velykų !!!

Brangūs mūsų bičiuliai, Nutolti nuo kasdienių rūpesčių, šių dienų iššūkių mus visus kviečia pavasario, šviesos ir gyvybės šventė. Šv. Velykos visiems siunčia žinią apie prisikėlimą, atgimimą, kviečia džiaugtis gyvenimu, visomis jo suteiktomis dovanomis: kiekviena diena, kiekvienu mums artimu ir brangiu žmogumi, naujais ir įdomiais patyrimais. Atgimstant gamtai, keiskimės ir mes,...

Skirk 1,2% GPM – prisidėk prie neįgaliųjų integracijos Lietuvoje.

Iki rugpjūčio 20 d. pratęsiamas GPM dalies paramai prašymų teikimo terminas. Skiriami 1,2%  Jums nieko nekainuos, o parama padės „Guboja“ vykdomai neįgaliųjų socialinės integracijos veiklai visoje Lietuvoje. Jūsų paaukotos lėšos padeda mums vystyti žmonėms su negalia skirtą veiklą. „Guboja“ suteikia jiems galimybių kurti, mokytis, tobulėti ir pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime....

Naujienos iš LSKD „Gubojos“ respublikinės tarybos

Kai pastarojo laikotarpio įvykiai koreguoja kiekvieno iš mūsų kasdienybės ritmą, LSKD „Guboja“ operatyviai skuba prisitaikyti prie pasikeitimų ir savo darbus bei iniciatyvas perkelia į virtualiąją erdvę: „Šioje situacijoje turime užtikrinti, kad veikla toliau būtų sklandžiai tęsiama. Nes kaip tik šiuo metu yra labai svarbus vienas kito palaikymas, visokeriopa pagalba, bendra...

Paroda Tomo Zano bibliotekoje

2020 m. vasario 19 d. Vilniuje T. Zano bibliotekoje vyko dienos užimtumo centro žmonėms su negalia ,,Mažoji guboja” lankytojų kaukių parodos ,,Žiema, bėk iš kiemo” atidarymas. Kaukes dienos centro lankytojai kūrė padedami kūrybingų vadovių Jūratės Liudvinavičienės ir Anos Kairienės. Spalvingos ir nuotaikingos kaukės papuošė bibliotekos sienas ir priminė visiems susirinkusiems, kad žiema...

Muzikos kolektyvai

VILNIUS: LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRO studijaVadovai Romualdas Brūzga, Valerija Brūzgienė, Raimonda Janutėnaitė ir Mindaugas Valaitis Tai – pirmasis „spalvų muzikos“ kolektyvas, 1995 m. pradėjęs taikyti spalvų metodiką Lietuvoje. Nuo 2015 metų šis kolektyvas veikia kaip studija. Šioje studijoje, kurią lanko apie 30 muzikantų, turinčių intelekto, kitą negalią, mokomės gyvenimo pagrindų: būti kartu, organizuotai atlikti...

Nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras

Muzika – bene emocionaliausias asmenybės raiškos būdas, dvasinės atgaivos, bendravimo bei terapijos priemonė. Suprasdama tai, draugija „Guboja“ jau savo veiklos pradžioje, t. y. nuo 1992 metų, skatino ir rėmė asmenų su negalia muzikinių kolektyvų kūrimąsį. „Guboja“ organizuotas muzikinis neįgaliųjų judėjimas ypač pagyvėjo 1995-aisiais, kai imta taikyti spalvų metodiką, perimtą iš...

Kultūriniai renginiai

LSKD „Guboja“ nuo 1992 metų didelį dėmesį skiria asmenų su negalia kultūrinei veiklai, kasmet organizuoja tarptautinius, respublikinius festivalius, šventes, muges, parodas, kitus renginius, iš kurių dalis tapo tradiciniais. Svarbiausi pastarojo laikotarpio kultūriniai renginiai šie:   Šventė „Tau, Vilniau!” Jau tapo gražia tradicija kiekvienų metų rudenį, „Sostinės dienų“ metu, Katedros aikštėje organizuoti...

Perliukai

Draugijos „Guboja“ organizuojamas konkursas-festivalis „Perliukai“ – tai tradicinis, kas trejus metus vykstantis, nacionalinis jaunų neįgalių dainininkų ir instrumentalistų konkursas-festivalis, kuriuo siekiama ugdyti vaikų ir jaunuolių su negalia (3-29 metų) meno bei kūrybos poreikį, skatinti meninę saviraišką, atrinkti geriausius vokalinius, instrumentinius ansamblius, solistus. Tai tęstinis, inovatyvus muzikinis renginys, kuriame muzikos atlikėjai su neįgalia ir...